Szukaj
  • Paweł

Konflikty w pracy - czy można wyciągnąć z nich jakieś korzyści?

W miejscu pracy, gdzie konflikty wydają się być czymś nieuniknionym niezwykle ważna wydaje się być umiejętność sprawnego ich rozwiązywania. Warto na początek scharakteryzować kilka istotnych pojęć, takich jak konflikt czy mediacja oraz opisać kilka sposobów radzenia sobie z konfliktami, które występować mogą zarówno pomiędzy pracownikami, jak też między pracownikami a przełożonymi.Możliwe rozwiązania konfliktu

W miejscu pracy, gdzie najczęściej przez kilka godzin dziennie jesteśmy zmuszeni do przebywania z tymi samymi osobami i współdziałania z nimi niemożliwa wydaje się być sytuacja aby nie doszło do konfliktu. Kłótnie między dwoma pracownikami mogą być uciążliwe nie tylko dla nich ale również dla osób postronnych, które w wyniku nadmiernych emocji mogą włączyć się do kłótni. Jednak, jak piszą Fredric Bohm i Stefan Laurell konflikty mogą służyć także celom pozytywnym (po ich rozwiązaniu), takim jak lepsze wzajemne zrozumienie co do zaistniałych niedogodności. W związku z tym Autorzy wymieniają trzy możliwe rozwiązania dla konfliktu w grupie:


· wyjście z kryzysu oraz wzmocnienie grupy;

· kontynuacja wzajemnej niechęci;

· dążenie do rozstania[1].


Efekty pozytywnego rozwiązania konfliktu

Efektem pozytywnego rozwiązania konfliktu jest wzmocnienie grupy oraz lepsze zrozumienie poszczególnych jej członków. Co za tym idzie poprawia się jakość pracy, w związku z czym korzysta na tym sama firma. Jednak w przypadku kontynuacji konfliktów straty dla firmy oraz samych pracowników mogą być ogromne. Wśród strat dla pracodawcy wymienić można wyższą rotację pracowników. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 19% osób, które zmieniły pracę wskazało na konflikt jako główny powód tej zmiany. Istnieje również spory odsetek osób nieuwzględnionych w badaniach, które traktować mogły konflikt jako drugorzędny, chociaż nadal istotny powód odejścia z pracy. Poza tym aż 30% pracowników biorących zwolnienie chorobowe ze względu na zaburzenia psychiczne wskazuje właśnie na konflikty jako główną przyczynę. Trzeci z negatywnych skutków, o którym warto wspomnieć jest mniejsza motywacja do pracy. W wyniku pojawienia się sporów ich motywacja spada o 20-50%, natomiast efektywność o 5-40% w zależności od stopnia złożoności zadania, które mają wykonać[2].


Metody rozwiązywania konfliktów

Jedną z metod stosowanych do rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Nora Doherty pisze, że mediacja jest „ustrukturyzowanym procesem, w którym bezstronny mediator pomaga komunikować się osobom zaangażowanym w spór, aby umożliw im lepsze wzajemne zrozumienie i osiągnięcie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron w celu poprawy ich relacji w pracy w przyszłości”[3]. Jest to więc pewien zaplanowany i proces z udziałem bezstronnego mediatora, która ma za zadanie ułatwienie stronom przedstawienia swoich argumentacji bez zbędnych emocji. Wszystko to ma na celu zażegnanie konfliktu.


Jednakże w pracy nie wszystkie konflikty wymagają mediatora, dlatego istnieją jeszcze inne metody radzenia sobie z konfliktami w pracy. Fredric Bohm i Stefan Laurell wymieniają piąć metod, które mogą być użyte przez pracodawcę:


· Uznawanie pewnych rodzajów różnic zdań za naturalne – usilne unikanie jakichkolwiek konfliktów wbrew pozorom prowadzi do ich nasilania. Pracownicy, którzy starają się przemilczeć każdy problem duszą w sobie irytację, co w konsekwencji prowadzi później do powstania dużego konfliktu z błahej przyczyny. Umiejętność rozmawiania o problemach powinna być więc czymś naturalnym.


· Stworzenie standardów – w firmie powinny funkcjonować standardy dotyczące tego kiedy pracownicy powinni poruszać sprawę konfliktu, z kim o nich rozmawiać oraz jak postępować.

· Poszerzanie wiedzy na temat konfliktów – pracodawcy powinni edukować swoich pracowników na temat konfliktów o ich przyczynach oraz możliwościach rozwiązywania.


· Aktywne szefowanie – ważnym elementem jest również aktywny szef, który potrafi w porę zidentyfikować problem i zaradzić mu.


· Kryteria rekrutacji – często już na etapie rekrutacji ważnym kryterium jest ocena wiedzy i umiejętności nowego pracownika na temat konfliktów i ich rozwiązywania.


Konflikty w pracy są więc czymś zupełnie powszechnym, chociaż mogącym źle wpływać na funkcjonowanie firmy. Dlatego tak ważna jest umiejętność radzenia sobie z nimi i wykorzystywania ich do lepszego zrozumienia potrzeb członków grupy.

BIBLIOGRAFIA:

Bohm Fredric, Laurell Stefan, Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2004.

Doherty Nora, Guyler Marcelas, Mediacja I rozwiązywanie konfliktów w pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

[1] Bohm Fredric, Laurell Stefan, Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2004, s. 9. [2] Ibidem, s. 10-11. [3] Doherty Nora, Guyler Marcelas, Mediacja I rozwiązywanie konfliktów w pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 19.

1 wyświetlenia

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now