Szukaj
  • Paweł

Seminarium dyplomowe - czy warto chodzić?

Jednym z obowiązków poprzedzających obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej jest uczęszczanie na seminarium dyplomowe. Wielu studentów postrzega je jednak jako stratę czasu, ponieważ niejednokrotnie poruszane są na nim tematy nie związane w sposób bezpośredni z pisaną przez nas pracą. A z kolei to zajęcie, a mianowicie pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej dla wielu wydaje się być zajęciem samotniczym, przez które każdy musi przebrnąć samodzielnie.Wśród celów seminarium dyplomowego

wymienić można między innymi uświadomienie studentowi tego, jak bardzo skomplikowanym oraz trudnym zadaniem, okazuje się być napisanie dobrej pracy dyplomowej. Kolejny krok to poinformowanie studenta o tym, w jaki sposób dostrzegać problemy naukowe oraz w jaki sposób je formułować, a także rozwiązywać. Ostatnim, chociaż nie mniej ważnym krokiem jest nauczenie go podstawowych elementów warsztatu naukowego.


Każdy student powinien umieć pogłębiać umiejętności związane z krytycznym czytaniem

literatury, nauczeniem się poprawnego formułowania swoich myśli oraz przedstawiania czyichś poglądów. Wiąże się to, z koniecznością nauczenia się poprawnych technik dotyczących prowadzenia pracy naukowej oraz prezentacji wyników badań. Rolę seminariów dyplomowych można sprowadzić do następujących punktów:


1. Nieustanne pogłębianie wiedzy studentów w konkretnej dziedzinie nauki;

2. Poznanie przez studentów metod badawczych, które stosowane są w wybranych dziedzinach wiedzy, a także przysposobienie do brania udziału w badaniach naukowych;

3. Opanowanie w sposób praktyczny podstawowych form techniki pracy naukowej oraz umysłowej, wśród których wymienić można:

obcowanie z tekstem naukowym w sposób umiejętny;

tworzenie notatek z literatury naukowej;

poszukiwanie źródeł, przygotowywanie bibliografii;

dbałość, jeśli chodzi o nadawanie tworzonym tekstom właściwej formy (np. podział tekstu, akapity, przypisy itp.);

4. Przygotowanie do takich czynności jak:

• uczestniczenie w dyskusjach naukowych;

• rzeczowe, uzasadnione i klarowne formułowanie swoich oraz cudzych poglądów jak również zapatrywań;

• Posługiwanie się poprawną polszczyzną;

• Przezwyciężanie lęku oraz odważne branie udziału w dyskusjach, a także polemikach naukowych.


Jeśli student zdecyduje się na uczęszczanie na seminarium,

to musi także dokonać wyboru promotora. Podczas wybierania promotora należy wziąć pod uwagę nie tylko jego cechy charakterologiczne, ale głownie jego kwalifikacje merytoryczne. Związane jest to z tym czy promotor będzie w stanie dobrze pokierować poczynaniami naukowymi swojego studenta. Warto się również zastanowić oraz zdecydować, czy potrzebujemy promotora skrupulatnego i wymagającego; egzekwującego ustalone terminy pisania następnych rozdziałów pracy, czy bardziej szukamy promotora liberała, któremu nie zależy na tym kiedy i co piszemy, byle jakoś zdążyć przed terminem obrony pracy.


W zależności od decyzji student powinien podjąć w sposób samodzielny trud merytorycznego wybrania dziedziny oraz promotora,

który zgodzi się na pokierowanie jego działalnością twórczą. Przeważnie na każdej uczelni ustalany jest wykaz seminariów wraz z podanym jednocześnie nazwiskiem promotora, co jest dla studenta dużym ułatwieniem. Jednakże często zaobserwować można, że student przez kilka tygodni krąży po licznych seminariach nie mogąc podjąć decyzji. Takie zjawisko jest bardzo niebezpieczne, gdyż student traci swój cenny czas oraz zakłóca pracę seminaryjną uczestnikom i promotorowi.


Jeśli chodzi o pierwsze kilka spotkań seminaryjnych

to są one poświęcane przez promotora na wyjaśnienie zasad związanych z pisaniem prac dyplomowych oraz magisterskich. Promotor mówi np. o tym, jak powinno się napisać plan pracy oraz konspekt, oraz jaki musi być układ pisanej pracy. Poruszane są także pewne ogólne kwestie dotyczące rozwiązywania problemów naukowych oraz jakie są naukowe metody ich rozwiązywania. Poruszana jest również kwestia znaczenia krytycznego myślenia, jak również sposobów formułowania tematu pracy dyplomowej. Przekazuje również informacje o tym, w jaki sposób zdefiniować cel pracy dyplomowej.


Bardzo ważne jest to, aby promotor poinformował studenta o metodach gromadzenia, opracowywania materiałów do pracy, a także studiowaniu literatury. Dobrze by było, gdyby promotor ostrzegł studenta o niebezpieczeństwie popełnienia plagiatu oraz o tym, jak tego plagiatu nie popełnić.


Zagadnienie to jest o tyle ważne, że studenci często mają dosyć spore problemy z cytowaniem, odnośnikami i przypisami

Dlatego też istnieje potrzeba szczegółowego omówienia tych kwestii. W trakcie trwania spotkań seminaryjnych dyskutuje się rozdziały prac licencjackich i magisterskich. Wszyscy uczestnicy powinni krytyczne uwagi promotora odnosić także do własnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że ograniczona liczba godzin, jakie są przeznaczone na seminaria, przede wszystkim gdy liczba uczestników jest większa niż 20 osób, uniemożliwia wielokrotne powtarzanie wszystkich zasad, które są związane z pisaniem pracy.

10 wyświetlenia0 komentarz

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now