Praca licencjacka

Jest to praca pisana w trakcie studiów I stopnia, której obronienie na egzaminie końcowym umożliwia uzyskanie tytułu licencjata. Jest dłuższa od pracy zaliczeniowej, ponieważ posiada 30-40 stron. Student w trakcie jej pisania musi wykazać się zdobytą podczas studiów wiedzą i umiejętnościami, chociaż dopuszczalne jest również wykraczanie poza program studiów. Autor wybierając temat zgodny z kierunkiem swoich studiów wykazuje się umiejętnością pogłębionej analizy problemu, wyszukiwania informacji, oraz zastosowania adekwatnej do zagadnienia metodologii badawczej. Zakończeniem procesu pisania pracy licencjackiej jest jej obrona, w trakcie której student musi odpowiedzieć na zadane przez komisję pytania, dotyczące zarówno treści pracy, jak również wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now