Praca magisterska

Jest pisana w trakcie studiów II stopnia i prezentuje wyższy poziom, niż praca licencjacka. Charakteryzuje się między innymi lepiej oraz szerzej opracowaną problematyką, pełniejszym retrospektywnym przeglądem, jak również krytycznym wykorzystaniem literatury przedmiotu. Cechuje się także bogatym zastosowaniem źródeł oraz właściwym i uzasadnionym doborem metod badawczych. Jest to praca bardziej obszerna o licencjackiej, ponieważ liczy około 80 stron. Praca magisterska posiada dwa najważniejsze cele: dydaktyczny oraz naukowy. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje prac magisterskich: teoretyczne, przeglądowe oraz empiryczne. W przypadku pracy licencjackiej część badawcza jest jedynie opcjonalna, natomiast praca magisterska musi posiadać część badawczą. Wyróżnić można następujące metody i techniki badawcze:

  • analiza;

  • synteza;

  • metoda sondażu diagnostycznego;

  • technika badań ankietowych.

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now